OD 1.9.2021 MÁ 1.STUPEŇ AUTOMATICKY NAVOLENÉ MENU Č.1. ZMĚNIT MENU JE MOŽNÉ DO 14 HODIN PŘEDCHOZÍHO PRACOVNÍHO DNE. ODHLÁSIT OBĚD LZE DO 8 HODIN DANÉHO DNE V APLIKACI E-JÍDELNÍČEK.


NEMOC DÍTĚTE Oběd lze vyzvednout pouze 1. den nemoci dítěte dle vyhlášky č. 107/2005, §4, odst.9) a to bočním vchodem pro zaměstnance školní jídelny v době od 11:00 do 11:30. Mimo tuto dobu nelze oběd vydat. V dalších dnech nemoci dítěte je nutno oběd odhlásit, nebo uhradit za obchodní cenu ve výši 62,- Kč. Pokud je strávník v karanténě má nárok na stravu


ŠKOLNÍ JÍDELNA STRAVUJE POUZE EVIDOVANÉ STRÁVNÍKY.


ZAKOUPENÍ A VRÁCENÍ ČIPU - PANÍ HÁJKOVÁ (HOSPODÁŘKA ŠKOLY)


ODKAZ APLIKACE E-JÍDELNÍČEK: http://77.240.106.129:58080/ejidelnicek/


PROSÍM O KONTROLU OBJEDNÁVEK STRAVY DĚTÍ V MŠ BAREVNÝ OSTROV.

VÁŽENÍ RODIČE, PROSÍM PŘI ZASÍLÁNÍ PLATEB STRAVNÉHO UVÁDĚT VARIABILNÍ SYMBOL NEBO JMÉNO STRÁVNÍKA.

NĚKTEŘÍ STRÁVNÍCI 4 a 5. TŘÍD JIŽ PATŘÍ DO II. VĚKOVÉ SKUPINY A PROTO JIŽ NEMUSÍ MÍT AUTOMATICKY NAVOLENÉ JÍDLO NA CELÝ MĚSÍC. DĚTI SI NAVOLÍ STRAVU SAMOSTATNĚ NA E-JÍDELNÍČKU DOMA NEBO NA TERMINÁLE V JÍDELNĚ


UPOZORNĚNÍ PRO RODIČE STRÁVNÍKŮ, KTEŘÍ JSOU VE II. FINANČNÍ SKUPINĚ - POKUD NEMÁ STRÁVNÍK DOSTATEČNÝ KREDIT NEMŮŽE SI NAČIPOVAT ANI ZMĚNIT JÍDLO.

Děkuji za pochopeníPOKUD ŽÁK PŘECHÁZÍ NA JINOU ŠKOLU NEBO UKONČUJE ZŠ JE POTŘEBA JEJ ODHLÁSIT E-MAILEM. PŘEPLATEK BUDE ZASLÁN NA ÚČET UVEDENÝ V EMAILU.

V PŘÍPADĚ, ŽE STRÁVNÍK JIŽ NÁSLEDUJÍCÍ ŠKOLNÍ ROK NEBUDE CHODIT NA OBĚDY, PROSÍM O ZASLÁNÍ INFORMACE E-MAILEM.

- ODHLÁŠKY LZE PROVÉST ELEKTRONICKY DO 8 H. DANÉHO DNE
- ZMĚNA MENU DO 14 H. PŘEDCHOZÍHO PRACOVNÍHO DNE
- PLATBA STRAVNÉHO DO 25. DNE PŘEDCHOZÍHO MĚSÍCE
- PŘÍSTUPOVÉ A PLATEBNÍ ÚDAJE ZŮSTAVAJÍ STEJNÉ JAKO MINULÝ ŠKOLNÍ ROK


MARTINA MĚCHUROVÁ - manažer provozu /
Název: Základní škola Černošice,
Ulice: Pod Školou 447
Město: Černošice, 252 28
Číslo jídelny: 90014
VÍTEJTE NA STRÁNKÁCH ŠKOLNÍ JÍDELNY ZŠ ČERNOŠICE
Poskytovatel stravovacích služeb je
                                                           GTH zařízení školního stravování, spol. s r.o.
Cílem tohoto stravovacího systému je:
                                                 - objednávat / rušit hlavní jídlo,
                                                 - souhrnné vyúčtování (platby, odběry, zůstatky),
                                                 - přehled odebraných jídel,
                                                 - chronologicky zobrazit finanční operace (deník)
                                                 - zjistit výši kreditu,
                                                 - kontrola Vašich údajů.
OBJEDNÁVAT jídlo si můžete po celých 24 hodin.
Objednávat menu na zítra je možné dnes do 14:00. Odhlásit dnešní oběd je možné dnes do 8:00.
                                       Kontaktní osoba: paní Bartošová
                                       Kontaktní telefon: 724 437 139
                                       Kontaktní emal: provoz.zs.cernosice@gthcatering.cz
POZOR ZMĚNA bank. účtu školní jídelny: 7024582/0800 !!